Aanscherping Tophypotheken eerste helft 2011

Het aanscherpen van de regels waarbij er beperkingen worden gesteld aan de zogenaamde tophypotheken, zullen niet per 1 januari 2011, maar in de eerste helft van 2011 ingaan.Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën kondigde in april van dit jaar aan om de tophypotheken te willen pakken. Hij wil naar een situatie waarbij de hypotheek nog maximaal 112% van de aankoopwaarde mag bedragen. Het deel dat hoger is dan de aankoopwaarde dient binnen 7 jaar te zijn ingelost of worden gedekt met opgebouwd vermogen. Dat geldt niet voor hypotheken die onder Nationaal Hypotheekgarantie zijn verstrekt.

De Jager schrijft:”Ik streef ernaar om uiterlijk in september 2010 de AMvB voor te leggen aan de ministerraad. Na behandeling in de MR wordt over de AMvB eerst advies gevraagd aan de Raad van State. Vervolgens verwacht ik de AMvB volgens de met uw kamer afgesproken procedure eind november, begin december aan de Tweede Kamer voor te kunnen leggen. Tot slot merk ik op dat inwerkingtreding van de aangescherpte regels voor hypothecaire kredietverlening wordt voorzien voor de eerste helft van 2011.”

Bron: Ministerie van Financiën, 21-06-2010

« Terug naar overzicht

Uw financiële situatie inzichtelijk..

Wij helpen u bij het in kaart brengen van uw huidige situatie.
Zo kunt u in één oogopslag zien waar u staat en welke stappen u nog moet
nemen om uw uiteindelijke doel te bereiken.

Bekijk hier de financiële voorbeeldrapportage.

Financial Times Picture frame