Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Nieuwe software belastingaangifte 2009

vrijdag, januari 8th, 2010

De belastingdienst heeft op haar site de nieuwe software beschikbaar gesteld voor uw aangifte 2009. U kunt deze vanaf nu downloaden op de site van de belastingdienst.

Vereenvoudiging bijleenregeling

vrijdag, januari 8th, 2010

Het kabinet stelt drie wijzigingen voor die leiden tot vereenvoudiging van de bijleenregeling, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan doel en strekking van de regeling. (meer…)