Voorbeeldrapportage

Middels onderstaande link komt u in “My Financial Times”.

My Financial Times is een persoonlijke rapportage waarin wij onze klanten op eenvoudige wijze laten zien hoe het netto besteedbaar inkomen zich naar de toekomst toe zal ontwikkelen. Zo kunt u goed zien wat de gevolgen zijn van de keuzes die u heeft gemaakt of gaat maken voor uw persoonlijke financiële situatie.

Door meerdere scenario’s inzichtelijk te maken kunt u ook zien wat de gevolgen zijn bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensionering.

My Financial Times

Uw financiële situatie inzichtelijk...

Wij helpen u bij het in kaart brengen van uw huidige situatie.
Zo kunt u in één oogopslag zien waar u staat en welke stappen u nog moet
nemen om uw uiteindelijke doel te bereiken.

Bekijk hier de financiële voorbeeldrapportage.

Financial Times Financieël Advies Picture frame Financial Times