Lijfrente

Middels een lijfrenteverzekering kunt u fiscaal voordelig sparen voor extra inkomsten bij pensionering. Dit kan als aanvulling dienen op een pensioenuitkering die u heeft opgebouwd bij uw werkgever. Het kan ook de enige bron van inkomsten zijn, op het moment dat u met pensioen gaat.

Zowel voor mensen in loondienst als voor zelfstandig ondernemers, kan het fiscaal gezien aantrekkelijk zijn om een lijfrenteverzekering af te sluiten.

Aan de hand van uw persoonlijke situatie kunnen wij voor u berekenen welk bedrag u fiscaal gezien mag sparen in een lijfrenteverzekering en u hierover adviseren.

Het verleden was ooit de toekomst...

Een pensioen opbouwen zodat u altijd verzekerd bent van inkomen. Lijfrente en waardeoverdracht kunnen van invloed zijn op uw pensioen. Ook zijn er pensioenen voor de minder leuke momenten zoals in het geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Financial Times Financieel Advies helpt u met het inzichtelijk maken van uw pensioensituatie.

Pensioenen - Financial Times Financieël Advies Picture frame Pensioenen