Nabestaandenpensioen

Naast het opbouwen van een goede pensioenvoorziening is het minstens net zo belangrijk om uw nabestaandenpensioen goed te regelen. Wat is er voor uw partner en eventueel kinderen geregeld bij uw overlijden?

Veel collectieve pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om een nabestaandenpensioen te verzekeren voor uw partner en kinderen. Bij uw overlijden ontvangen uw nabestaanden dan maandelijks een uitkering van de verzekeraar ter compensatie van het vervallen van uw inkomen uit loondienst. Of deze uitkering in uw situatie voldoende is, om uw nabestaanden onbezorgd achter te laten, is de vraag.

Onze adviseurs geven u middels een duidelijke rapportage inzicht in uw situatie bij overlijden. Dit kan een geruststellende bevestiging zijn dat het nabestaandenpensioen goed is geregeld, of een tijdige waarschuwing dat dit onderdeel aanvullende aandacht van u verlangt.

Het verleden was ooit de toekomst...

Een pensioen opbouwen zodat u altijd verzekerd bent van inkomen. Lijfrente en waardeoverdracht kunnen van invloed zijn op uw pensioen. Ook zijn er pensioenen voor de minder leuke momenten zoals in het geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Financial Times Financieel Advies helpt u met het inzichtelijk maken van uw pensioensituatie.

Pensioenen - Financial Times Financieël Advies Picture frame Pensioenen