Financial Times Picture frame

Nabestaandenpensioen

Naast het opbouwen van een goede pensioenvoorziening is het minstens net zo belangrijk om jouw nabestaandenpensioen goed te regelen. Wat is er voor je partner en eventueel kinderen geregeld bij jouw overlijden?

Veel collectieve pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om een nabestaandenpensioen te verzekeren voor je partner en kinderen. Bij jouw overlijden ontvangen je nabestaanden dan maandelijks een uitkering van de verzekeraar ter compensatie van het vervallen van jouw inkomen uit loondienst. Of deze uitkering voldoende is om je nabestaanden onbezorgd achter te laten, kun je alleen beoordelen als je jouw situatie volledig in kaart laat brengen.

Wij geven je middels een duidelijke rapportage inzicht in de situatie bij overlijden. Dit kan een geruststellende bevestiging zijn dat het nabestaandenpensioen goed is geregeld, of een tijdige waarschuwing dat dit onderdeel aanvullende aandacht van je verlangt.