Vereenvoudiging bijleenregeling

Het kabinet stelt drie wijzigingen voor die leiden tot vereenvoudiging van de bijleenregeling, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan doel en strekking van de regeling. Het betreft de volgende maatregelen:

  • uitbreiden renteaftrek over meegefinancierde kosten ter verkrijging van de hypotheek;
  • afschaffen goedkoperwonenregeling;
  • verkorten verjaringstermijn eigenwoningreserve van 5 naar 3 jaar.

Alle drie de wijzigingen kunnen van grote invloed zijn op de door u te maken keuzes omtrent de aankoop van een woning.

« Terug naar overzicht

Uw financiële situatie inzichtelijk..

Wij helpen u bij het in kaart brengen van uw huidige situatie.
Zo kunt u in één oogopslag zien waar u staat en welke stappen u nog moet
nemen om uw uiteindelijke doel te bereiken.

Bekijk hier de financiële voorbeeldrapportage.

Financial Times Picture frame