Financial Times Picture frame

Prinsjesdag: in 2021 heb je meer te besteden

De koopkracht van alle burgers stijgt volgend jaar. Dat is één van de hoofdconclusies van Prinsjesdag 2020.

Om je een globaal inzicht te geven in de gevolgen voor jouw portemonnee, hebben wij de belangrijkste punten uit de Miljoenennota 2021 voor je op een rij gezet.

Middeninkomens profiteren het meest

Volgens de rekenmodellen van het kabinet gaan werkenden met een middeninkomen er volgend jaar met ongeveer 1% het meeste op vooruit. Voor mensen met een pensioen of een uitkering én voor de rijken is dit ongeveer de helft.

Meer arbeidskorting, minder belasting

Dat je in 2021 meer te besteden hebt, komt vooral doordat de arbeidskorting voor alle werkenden hoger wordt. Ook gaat het tarief van de eerste belastingschijf omlaag van 37,35% naar 37,10%. Daardoor houden werkenden netto meer over.

Minder zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek van zzp-ers wordt nog verder verlaagd. Die gaat van ruim € 7.200 per jaar in 2019 naar € 3.200 in 2036.

Hogere vrijstelling box 3

Het van belasting vrijgestelde vermogen van spaarders en kleine beleggers stijgt in 2021 naar € 50.000. Heb je een fiscale partner? Dan betalen jullie pas belasting als jullie box 3-vermogen hoger is dan € 100.000.

Geen overdrachtsbelasting voor jonge starters

Ben je tussen de 18 en 35 jaar en koop je in 2021 je eerste huis? Dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Die bedraagt nu nog 2% over de koopsom van de woning. Op een huis met een koopprijs van € 250.000 scheelt dat dus € 5.000! Let op: de peildatum is het moment van overdracht bij de notaris. Je kunt dus dit jaar wel al een koopcontract tekenen, zolang de overdracht bij de notaris maar in 2021 plaatsvindt.

Maximaal percentage aftrek omlaag

Het maximale aftrek percentage daalt volgend jaar met 3%. In de praktijk betekent dit dat de aftrek van onder meer je hypotheekrente volgend jaar maximaal 43% is. Dit heeft gevolgen als je meer dan € 68.507 per jaar verdient.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait van huizen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 gaat omlaag. De verlaging van het percentage moet de afbouw van de maximale hypotheekrenteaftrek compenseren en is extra gunstig voor mensen met een inkomen lager dan € 68.507.

Zorgpremie en eigen risico

Naar verwachting stijgt de zorgpremie met zo’n € 5 per maand. Gemiddeld komt de premie daarmee uit op zo’n € 123 per maand. In 2021 blijft het verplichte eigen risico op het niveau van 2020: € 385 euro.

Meer informatie

Heb je vragen over dit artikel of wil je weten wat de gevolgen van de kabinetsplannen zijn voor jouw financiële situatie? We helpen je graag verder. Bel of mail ons dus gerust voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

« Terug naar overzicht