Financial Planning

Door een steeds verder terugtredende overheid, moeten mensen meer zelf voor hun eigen financiële toekomst zorgen. Een baan voor het leven en een gegarandeerd pensioen zijn lang niet meer vanzelfsprekend. Het aantal vermogende particulieren stijgt en de belangstelling voor niet-traditionele spaarvormen groeit. Er is sprake van een toenemende diversiteit en complexiteit van financiële producten.

Onze gecertificeerde Financial Planners geven aan hoe particuliere personen maatregelen kunnen treffen om hun toekomst financieel veilig te stellen. Ook wordt onderzocht op welke manier risico’s kunnen worden ingedekt die de inkomens- en vermogenspositie in gevaar brengen.

Voor meer informatie kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 030-8885285 of klikt u hier.

Werk, leven en geld continue in balans...

Verandering van een levensfase of situatie zoals huwelijk, geregistreerd partnerschap, kopen van een huis, gezinsuitbreiding, arbeidsongeschiktheid en pensioen zorgen voor een toenemende behoefte aan financiële dienstverlening op maat. Financial Times Financieel Advies maakt samen met u uw financiële situatie inzichtelijk.

Financial Planning - Financial Times Financieël Advies Picture frame Financial Planning