Werk, leven en geld continue in balans

Verandering van een levensfase of situatie zoals huwelijk, geregistreerd partnerschap, kopen van een huis, gezinsuitbreiding, arbeidsongeschiktheid of pensioen zorgen voor een toenemende behoefte aan financiële dienstverlening op maat. Wij maken de gevolgen van deze veranderingen op jouw persoonlijke financiële situatie inzichtelijk.

Financial Times Picture frame

Financial Planning

Door een steeds verder terugtredende overheid, moeten mensen steeds meer zelf voor hun eigen financiële toekomst zorgen. Een baan voor het leven en een gegarandeerd pensioen zijn lang niet meer vanzelfsprekend. Het aantal vermogende particulieren stijgt en de belangstelling voor niet-traditionele spaarvormen groeit. Er is sprake van een toenemende diversiteit en complexiteit van financiële producten.

Onze gecertificeerde Financial Planners geven aan hoe je maatregelen kunt treffen om jouw toekomst financieel veilig te stellen. Ook wordt onderzocht op welke manier risico’s kunnen worden ingedekt die je inkomens- en vermogenspositie in gevaar brengen.

Voor meer informatie kun je ons bereiken op 030-8885285 of klik je hier.