Aard van dienstverlening

Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:

  • Schadeverzekeringen
  • Verzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Hypotheken
  • Financiële planning

Schadeverzekeringen

Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor bijvoorbeeld het geval dat u ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt of er brand uitbreekt in uw huis.

Verzekeringen

Hierbij gaat het om verzekeringen die een (vast) geldbedrag uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

Levensverzekeringen

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of andere zaken. Voorbeelden van deze verzekeringen zijn: een koopsompolis of een studieverzekering, maar ook een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.

Hypotheken

Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie, uw wensen en uw financiële mogelijkheden.

Financiële planning

Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie voor nu en voor de toekomst. Indien gewenst, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële producten om uw inkomsten veilig te stellen of te doen toenemen.

Uw financiële situatie inzichtelijk...

Wij helpen u bij het in kaart brengen van uw huidige situatie.
Zo kunt u in één oogopslag zien waar u staat en welke stappen u nog moet
nemen om uw uiteindelijke doel te bereiken.

Bekijk hier de financiële voorbeeldrapportage.

Financial Times Financieël Advies Picture frame Financial Times