Financial Times Picture frame

Wat verwachten wij van jou?

Je mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een aantal zaken van jou, namelijk:

  • Verstrekken van juiste gegevens
  • Doorgeven van wijzigingen
  • Inzicht geven in lopende verzekeringen

Het verstrekken van juiste gegevens

Wij verwachten dat je ons de juiste gegevens verstrekt. Dit is voornamelijk in jouw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat je onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is om bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Ook bij een hypotheekadvies is een juiste en volledige informatievoorziening vanuit jou van groot belang. Zo kan het niet delen van bepaalde informatie een grote impact hebben op het te geven advies. Weet je niet zeker of iets van belang is, bespreek dat dan met je adviseur.

Doorgeven van wijzigingen

Ook als jouw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van je dat je dit aan ons doorgeeft. Dit voorkomt dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

Onder wijzigingen van je persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen; geboorte van kinderen, samenwonen, huwelijk, scheiding, langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid, overlijden, wijziging van beroep en/of relevante verandering van inkomen, wijziging van pensioenuitvoerder, (gewenste) verbouwing van de woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Twijfel je of een wijziging van invloed is op je financiële situatie, neem dan gerust contact met ons op.

Inzicht lopende verzekeringen

Heb je elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons van belang om dit te weten. Deze informatie is noodzakelijk bij het bepalen of er in jouw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

Wij vragen je om de gegevens uit de door ons opgemaakte stukken te controleren op juistheid en dat je eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door geeft.