Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een aantal zaken van u, namelijk:

  • Verstrekken van juiste gegevens
  • Doorgeven van wijzigingen
  • Inzicht geven in lopende verzekeringen

Het verstrekken van juiste gegevens

Wij verwachten dat u ons de juiste gegevens verstrekt. Dit is voornamelijk in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Doorgeven van wijzigingen

Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit voorkomt dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgend onderwerpen: Geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van beroep en/of relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

Inzicht lopende verzekeringen

Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons van belang om dit te weten. Deze informatie is noodzakelijk bij bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. Wanneer u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, dan stellen wij deze daarvan op de hoogte. Wij hebben graag dat u het ons laat weten indien u rechtstreeks communiceert met de verzekeraar.

Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en dat u onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door geeft.

Uw financiële situatie inzichtelijk...

Wij helpen u bij het in kaart brengen van uw huidige situatie.
Zo kunt u in één oogopslag zien waar u staat en welke stappen u nog moet
nemen om uw uiteindelijke doel te bereiken.

Bekijk hier de financiële voorbeeldrapportage.

Financial Times Financieël Advies Picture frame Financial Times