Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het risico bestaat dat u ziek wordt en/of arbeidsongeschikt raakt. Veel mensen zijn geneigd te denken dat dit hen niet zal overkomen. Arbeidsongeschiktheid kan echter iedereen overkomen. Denk hierbij niet alleen aan lichamelijke beperkingen, maar ook aan geestelijke aandoeningen zoals een burn-out of overspannen raken. Arbeidsongeschiktheid kan bovendien meer oorzaken hebben dan alleen uw dagelijkse werkzaamheden, ook het beoefenen van een sport of hobby kan een oorzaak zijn.

Een arbeidsongeschiktheidspensioen vult het inkomen bij arbeidsongeschiktheid aan, tot een vooraf bepaald niveau. De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan de mate van de arbeidsongeschiktheid en uw inkomen ten tijde van de eerste ziektemelding. Dankzij deze verzekering blijft uw inkomen op het gewenste niveau.

Samen met onze adviseurs onderzoekt u wat er, wellicht ook via uw werkgever, reeds is geregeld. Aan de hand van uw privé situatie en uw wensen kunnen wij u voorzien van een gedegen advies.

Het verleden was ooit de toekomst...

Een pensioen opbouwen zodat u altijd verzekerd bent van inkomen. Lijfrente en waardeoverdracht kunnen van invloed zijn op uw pensioen. Ook zijn er pensioenen voor de minder leuke momenten zoals in het geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Financial Times Financieel Advies helpt u met het inzichtelijk maken van uw pensioensituatie.

Pensioenen - Financial Times Financieël Advies Picture frame Pensioenen